Sẽ thực hiện điều chuyển vốn đầu tư cho dự án khác nếu đến 30/6 giải ngân không đạt trên 50%
Cập nhật lúc 16:33, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3165/UBND-KH ngày 28/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các chủ đầu tư tập trung đôn đốc cho công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Đến ngày 30/6/2018 các dự án giải ngân không đạt trên 50% kế hoạch vốn bố trí trong năm 2018, sẽ thực hiện việc điều chuyển vốn đầu tư cho các dự án khác, địa bàn khác; đến ngày 30/9/2018 tất cả các dự án giải ngân không đạt trên 30% kế hoạch vốn bố trí trong năm 2018 sẽ không được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2019.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, giám sát các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1719/UBND -KH ngày 05/4/2018.
 
Tứ Kiên
,
.