Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Ngày 15/5, Cục Thuế Lâm Đồng họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, với các nội dung: công tác cải cách hành chính; nội dung đánh giá chỉ số quản lý thuế và phản ánh, đề xuất, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 19.
 
Theo yêu cầu của Nghị quyết 19, trách nhiệm và mục tiêu của ngành thuế, là: Đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế (thu nhập doanh nghiệp); thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế đối với doanh nghiệp; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật; cụ thể hóa chủ trương định hướng quản lý thuế theo mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, xác định tính hợp lệ của giao dịch kinh tế dựa trên cơ sở giao dịch tiền hàng…
 
Trong quý II/2018, ngành thuế Lâm Đồng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế; tiến hành hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tài chính công; cải cách thể chế theo lộ trình… Cụ thể, niêm yết 2 thủ tục hành chính về Khai quyết toán thuế TNDN tại Cục Thuế và các chi cục thuế; phối hợp thực hiện công tác quản lý thuế với MTTQVN và các ngành góp phần đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, người nộp thuế thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước; tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017”, với 19 hội nghị đối thoại, thu hút hơn 1.790 lượt người nộp thuế tham dự và thực hiện bảng khảo sát, đánh giá về hoạt động công tác thuế; đánh giá xếp hạng văn phòng Cục Thuế và 12 chi cục thuế; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, góp phần cùng toàn tỉnh theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…
 
PHẠM LÊ
,
.