Thống nhất bố trí khoảng 40 ha cho các hộ thiếu đất sản xuất
Cập nhật lúc 10:58, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất bố trí 40,8 ha đất hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất và có nhu cầu bố trí đất sản xuất. Cụ thể, tại xã Lộc Bắc bố trí khoảng 10 ha đất trống thuộc diện tích 96,81 ha đất đã thu hồi để bố trí đất sản xuất cho các hộ thiếu đất; tại xã Lộc Bảo, sử dụng diện tích 24,3 ha đất đã chuyển mục đích sử dụng đất (đã khai thác tận dụng lâm sản thuộc một phần diện tích đất đã thu hồi), để bố trí thêm đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 2, Thôn 3 có điều kiện phát triển sản xuất; tại xã B’Lá thống nhất thu hồi khoảng 6,5 ha diện tích đất đã khai thác trắng rừng trồng để chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí đất sản xuất cho các hộ thiếu đất sản xuất trên địa bàn xã B’Lá.
 
Đối với các địa phương chưa có quỹ đất để bố trí (các xã: Lộc Phú, Lộc Lâm và thị trấn Lộc Thắng) và các hộ dân còn lại tại xã B’Lá, các hộ chưa được bố trí thêm đất sản xuất tại Thôn 2, Thôn 3 (xã Lộc Bảo) giao UBND huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát, tổng hợp và lựa chọn diện tích đất phù hợp để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.
 
Được biết, huyện Bảo Lâm hiện có 246 hộ thiếu đất sản xuất với diện tích cần có để bố trí khoảng 93,21 ha; trong đó, xã Lộc Bắc có 21 hộ thiếu đất sản xuất với nhu cầu được bố trí 8,1 ha, xã Lộc Lâm có 91 hộ thiếu đất sản xuất với nhu cầu được bố trí 40,6 ha, xã B’Lá có 41 hộ thiếu đất sản xuất với nhu cầu được bố trí 19,11 ha, xã Lộc Phú 51 hộ thiếu đất sản xuất với nhu cầu được bố trí 11,7 ha và thị trấn Lộc Thắng có 37 hộ thiếu đất sản xuất với nhu cầu được bố trí 13,7 ha.
 
LHT
,
.