Tiếp tục trợ giá 10 loại giống cây trồng
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Sở NN&PTNT Lâm Đồng tiếp tục được giao tổ chức cung ứng 10 giống cây trồng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chỉ tiêu năm 2018 cho hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức trợ giá 100%. 
 
Cụ thể, hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được trợ giá 3 dòng cà phê vối thực sinh (robusta); cà phê ghép cao sản (TS1, TS4, TR9, TR11), mật độ trồng 1.100 cây/ha và cà phê chè catimor trồng mật độ 5.000 cây/ha với mức bằng giá bán lẻ tối đa lần lượt mỗi cây giống là 3.500 đồng, 8.500 đồng và 2.500 đồng. 
 
Tiếp theo mức trợ giá 100% tiền mua mỗi cây giống sầu riêng gốc ghép 1- 2 năm (Ri6, Mong Thong, cơm vàng hạt lép) từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng, mật độ trồng 160 cây/ha. 
 
8 giống cây còn lại được trợ giá bằng mức bán lẻ tối đa theo quy định gồm: dâu tằm S7 - CB (420 đồng/hom); bơ ghép (40.000 đồng/cây); chôm chôm (42.000 đồng/cây); măng cụt (50.000 đồng/cây); mít nghệ cao sản (50.000 đồng/cây); mắc ca ghép (60.000 đồng/cây); điều ghép cao sản PN1, AB29, AB0508 (15.000 đồng/cây) và mận tam hoa (50.000 đồng/cây).                           
 
VŨ VĂN 
 
,
.