Tiết kiệm tối thiểu 10% dự toán chi thường xuyên
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Triển khai chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo chính quyền các cấp, sở, ngành và tổ chức, đơn vị tiết kiệm tối thiểu 10% kinh phí chi thường xuyên. Trong đó phấn đấu tiết kiệm 15% dự toán được duyệt đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm, lễ hội; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. 
 
Với kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển từ bố trí kinh phí thường xuyên sang phương thức nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đạt trên 60% tổng số các đề tài được phê duyệt. Phấn đấu huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học đạt 23%. Riêng 100% trường dạy nghề được giao tự chủ tài chính. Về lĩnh vực y tế đến cuối năm 2018 sẽ đạt 33% tổng kinh phí đầu tư từ các nguồn lực xã hội. Ưu tiên bố trí các nguồn lực đối với các chương trình, dự án thực sự cần thiết, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ tài chính…
 
MẠC KHẢI
 
,
.