Bảo Lâm có gần 5.000 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)
Báo cáo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bảo Lâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho hay, ngoài chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tiềm năng, thế mạnh và đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung cây công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tiêu thụ…, huyện Bảo Lâm còn triển khai chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã tạo sự đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã có gần 5.000 ha (chiếm 8,62%) diện tích đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong 5.000 ha đất nói trên, đến nay đã có 60 ha đạt doanh thu từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha; 1.140 ha đạt giá trị hơn 500 triệu đồng/ha/năm.
 
NDONG BRỪM
,
.