Chế biến 52.000 tấn chanh dây/năm
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trường Hoàng vừa được phê duyệt dự án bảo vệ môi trường chế biến sản phẩm chanh dây, công suất tăng từ 26.000 tấn lên 52.000 tấn nguyên liệu/năm tại Khu Công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng. 
 
Theo đó, trên diện tích 15.600 m2, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trường Hoàng triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ môi trường sản xuất, chế biến sản phẩm chanh dây mỗi năm đạt 2.600 tấn nước ép nguyên chất và 2.000 tấn nước cô đặc. 
 
Cụ thể, phải áp dụng đầy đủ biện pháp ứng phó sự cố môi trường; các thành phần đất, nước, không khí đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; không sử dụng vật liệu, thiết bị, hóa chất cấm tại Việt Nam; xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; chất thải rắn thông thường và nguy hại cần thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời theo quy định; báo cáo diễn biến chất lượng môi trường 1 lần/năm; tuân thủ đầy đủ quy chế quản lý khu công nghiệp.
 
VŨ VĂN
,
.