Gần 112 ngàn lượt hộ đồng bào DTTS được vay vốn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)
Qua 10 năm (2007-2017) triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã có 121.577 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vay vốn, với dư nợ đến 31/5/2018 là 852.091 triệu đồng. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được bổ sung qua các năm, đa dạng đối tượng thụ hưởng, tác động đa chiều đến cuộc sống của đồng bào DTTS, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS nói riêng.
 
Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho hộ đồng bào DTTS nghèo tại Lâm Đồng, 10 năm qua, đã có 5.358 lượt hộ đồng bào DTTS được vay vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất. Dư nợ cho vay hộ đồng bào DTTS nghèo đến 31/5/2018 là 16.112 triệu đồng/1.418 hộ dư nợ, trong đó dư nợ cho vay theo Quyết định 54/QĐ-TTg là 5.003 triệu đồng/656 hộ, dư nợ cho vay theo Quyết định 755/QĐ-TTg là 11.109 triệu đồng/762 hộ. 
 
PHẠM LÊ
,
.