Giải quyết 22 thủ tục hành chính về nông nghiệp
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng đã được giao giải quyết 22 thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực nông nghiệp, thời hạn giải quyết từ 1 ngày đến 35 ngày. Trong đó gồm 18 TTHC giải quyết theo thẩm quyền và 4 TTHC giải quyết theo ủy quyền. 
 
Cụ thể, các TTHC được giải quyết từ 15 ngày đến 35 ngày như: Cấp Giấy công nhận vườn đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Và giải quyết từ 3 ngày đến 12 ngày gồm: Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy…
 
Riêng các TTHC giải quyết theo ủy quyền của Sở NN&PTNT Lâm Đồng đối với Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng trong thời 1 ngày làm việc là: Thẩm định hồ sơ và cho phép về nội dung tổ chức hội thảo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng giống cây trồng, khuyến cáo sử dụng phân bón hiệu quả ở địa phương; Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn giống cây rau và hoa…
 
VĂN VIỆT
,
.