Hơn 10 tỷ đồng trợ giá giống cây trồng ở vùng khó khăn
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)
Phương án trợ giá giống cây trồng cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn Lâm Đồng năm 2018 vừa được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng. 
 
Trong đó giống cây bơ ghép, sầu riêng… được trợ giá trên tổng diện tích 1.050 ha, tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng, định mức không quá 0,5 ha/hộ. Tiếp theo, với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ nông hộ trồng mới 140 ha cà phê vối ghép cao sản và 130 ha cà phê vối thực sinh. Mật độ trồng 1.100 cây/ha, hỗ trợ mỗi hộ 2,2 triệu đồng tiền giống cà phê trồng trên diện tích từ 0,5 ha trở xuống (trợ giá 4.000 đồng/cây). Riêng cà phê giống Catimor với mật độ 5.000 cây/ha, tổng kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng trên 40 ha. Mức trợ giá 1.000 đồng/cây. 
 
Các loại cây giống tiếp theo như điều ghép cao sản, mắc ca ghép, dâu tằm được hỗ trợ lần lượt trên diện tích tương ứng với kinh phí là: 150 ha (270 triệu đồng), 100 ha (250 triệu đồng) và 20 ha (hơn 200 triệu đồng). Ngoài ra còn hỗ trợ 50 tấn giống bắp lai (750 triệu đồng) và 840 tấn lúa giống (4,2 tỷ đồng)…
 
VĂN VIỆT
,
.