Hơn 26,6 tỷ đồng nâng cấp đường thống nhất
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán công trình “nâng cấp, sửa chữa đường Thống Nhất thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện làm chủ đầu tư. Theo đó, tổng giá trị dự toán công trình hơn 26,649 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây dựng trên 21,82 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng gần 1,4 tỷ đồng và các chi phí khác như quản lý dự án, bồi thường giải tỏa mặt bằng, dự phòng…
 
Nguồn vốn thực hiện dự án công trình trên được bố trí từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 là 10 tỷ đồng và trong năm 2018 bố trí 3 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng.
 
KHẢI NHIÊN
,
.