Nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp Lâm Ðồng
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)
Nhằm khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với nước ngoài theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua các giải pháp và mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian trước mắt và lâu dài.   
 
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 
 
Đặc biệt, Lâm Đồng chú trọng phát triển các mô hình liên kết sản xuất, trong đó ưu tiên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, nhiều lợi thế cạnh tranh, góp phần đạt các chỉ số tăng trưởng từ nay đến cuối năm 2018 như: GRDP tăng từ 8,5-8,7%; tổng đầu tư xã hội khoảng 26.000 tỷ đồng; thu ngân sách 6.750 tỷ đồng; thêm 12 xã nông thôn mới, thu hút 6,5 triệu lượt khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,1%…  
 
VĂN VIỆT
,
.