Thành phố Bảo Lộc - tầm nhìn tương lai
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)
Ðô thị Bảo Lộc giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế khu vực phía Nam Lâm Ðồng và được xác định tầm nhìn dài hạn trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh. Sau thành công của việc lập “Quy hoạch chung thành phố Ðà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”, Lâm Ðồng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Ðiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050” nhằm khai thác tiềm năng phát triển bền vững của đô thị này. 
 
Đô thị mới Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Đô thị mới Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

Dựa trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm trong quá trình triển khai lập “Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704; Sở Xây dựng đề xuất phương án tối ưu để triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050. Qua đó, xác định mục đích yêu cầu theo hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu quy hoạch toàn vùng phía Nam của tỉnh trên cơ sở quy hoạch vùng, Quy hoạch 704 để xác định tính chất đô thị Bảo Lộc là đô thị cấp vùng và đủ điều kiện trở thành thành phố của tỉnh lỵ. 
 
Tại hội thảo khoa học về “Định hướng phát triển không gian quy hoạch đô thị thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050” nhằm tìm kiếm ý tưởng định hướng cho nhiệm vụ xây dựng đồ án của đô thị này đã thu hút 30 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư hàng đầu trong nước đến từ các chuyên ngành khác nhau, thậm chí cả chuyên gia tư vấn nước ngoài. Và tại đề dẫn của UBND thành phố Bảo Lộc dựa trên tình hình thực tế quản lý đô thị và mục tiêu, nhiệm vụ trên 3 lĩnh vực kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị cũng như các yếu tố văn hóa, xã hội, UBND thành phố Bảo Lộc đã đề ra 6 giải pháp cơ bản trong quản lý đô thị hướng tới phát triển đô thị Bảo Lộc bền vững bao gồm: Chú trọng công tác quản lý quy hoạch xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, quản lý chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, vai trò cộng đồng trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất... Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đưa ra những vấn đề mang tính “đề bài” hướng vào trọng tâm nghiên cứu đó là: Nhận diện tiềm năng, thế mạnh và giá trị bản sắc riêng của thành phố Bảo Lộc; lựa chọn hình thái, hướng không gian, quy mô mở rộng, tính chất và mô hình phát triển đô thị phù hợp cho Bảo Lộc; đặc biệt, luận giải vị thế tương lai của đô thị này trong mối quan hệ về kinh tế, chính trị và vai trò tỉnh lỵ trong hệ thống các đô thị của tỉnh và cả nước trong tương lai.
 
Theo PGS.TS.KTS Phạm Tứ và cộng sự, cấu trúc hình thành đô thị Bảo Lộc hướng đến mô hình đô thị sinh thái nông nghiệp hiện đại đặt ra vấn đề đem lại sức sống đô thị trên nền tảng nông nghiệp đặc thù của thành phố. Qua đó, nhận diện cấu trúc hình thái đô thị hiện hữu Bảo Lộc được PGS.TS.KTS Phạm Tứ chỉ ra rằng, đó là các loại hình nhà ở kết hợp với dịch vụ, nhà ở sân vườn kết hợp trồng trọt và nhà ở nông trại kết hợp với canh tác nông nghiệp; hệ thống dịch vụ ngày, đêm còn thiếu vắng nhiều hoạt động công cộng; cảnh quan đô thị có dạng địa hình, xen lẫn cây xanh và mặt nước nhưng diện tích mặt nước còn thiếu và nhiều khu vực bị phá vỡ địa hình tự nhiên; tổ chức giao thông còn thiếu phương tiện giao thông công cộng, kiến trúc nhà áp phố mặt đường… Từ đấy đặt ra tầm nhìn tương lai cho thành phố Bảo Lộc cần hướng đến “Đô thị sinh thái - nông nghiệp hiện đại”. Còn TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra sự phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành “thành phố công - nông nghiệp và hướng đến thành phố xanh bền vững dựa trên cơ sở phân tích hiện trạng phát triển thành phố, xem xét sự kết nối toàn diện về liên kết vùng và tầm nhìn chiến lược với vùng phụ cận duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu… Từ đó, TS Phạm S đề xuất những định hướng và giải pháp cơ bản bao gồm: Thực hiện đồng bộ quy hoạch đô thị theo xu hướng hiện đại, xây dựng thành phố công nghiệp đặc thù trên cao nguyên Di Linh; trung tâm du lịch đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm chăm sóc sức khỏe và dưỡng lão số 1 Việt Nam; trung tâm thương mại chính hiệu và người tiêu dùng; phát triển mô hình làng đô thị xanh để xây dựng thành phố xanh bền vững. Tập trung mọi nguồn lực tổng hợp để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp đô thị hướng đến nông nghiệp toàn cầu với 3 nội hàm cụ thể: toàn diện nông nghiệp và nông thôn; bền vững nông nghiệp, nông thôn mới và phường văn minh mọi mặt; hiện đại quy mô sản xuất và công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Và, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp vùng; quản trị đô thị khoa học, văn minh, trách nhiệm; cuối cùng tích hợp toàn diện, chọn lọc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy tính nhân văn  để thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố xanh, bền vững trong tương lai. 
 
Bà Mathilde Preaux - chuyên gia Pháp, đại diện Công ty TNHH Tư vấn AREP Việt Nam cũng nêu ra “hình thái kiến trúc và các công cụ quản lý đô thị hữu hiệu” đối với đô thị Bảo Lộc và nhấn mạnh đến việc “nhận diện bản sắc đô thị Bảo Lộc nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn vùng thông qua các yếu tố đặc trưng của địa phương cũng như chiến lược khai thác các tiềm năng để chuyển thành những động lực phát triển kinh tế và phát triển đô thị”. 
 
Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơm, xét về tổng quan thì thành phố Bảo Lộc có vị trí của một đô thị đối trọng với thành phố Đà Lạt và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức mới, đặc biệt về mặt bản sắc đô thị. Để bảo tồn và phát triển bản sắc đô thị đó, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn gợi mở 5 định hướng chiến lược quan trọng đối với thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận: Xây dựng kết nối tốt Bảo Lộc với các khu đô thị và cơ sở hạ tầng quan trọng về mặt giao thông; phát triển bản sắc đô thị sinh thái nông nghiệp, gắn liền với nông nghiệp chuyên canh và du lịch canh nông mang bản sắc đô thị; khuyến khích phát triển có hệ thống các thắng cảnh du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng cao Bảo Lộc; ưu tiên bảo vệ chất lượng môi trường sinh thái; xây dựng khu cộng đồng đô thị mang bản sắc đặc thù. Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam KTS Trần Ngọc Chính nêu ra “4 mục tiêu và 5 quan điểm quy hoạch xây dựng thành phố Bảo Lộc”, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu quy hoạch Bảo Lộc trở thành đô thị tỉnh lỵ của Lâm Đồng và vùng Nam Tây Nguyên; đô thị đặc trưng gắn với vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; có giá trị riêng, độc đáo, duy nhất để xây dựng thành một thương hiệu trong quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa, hình thành một đô thị là “pháo đài” về kinh tế, quốc phòng - an ninh trong phát triển Tây Nguyên. Quan điểm cho thời kỳ xây dựng mới Bảo Lộc đó là, phát triển nhanh lên đô thị loại 2 vào năm 2020, hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại, bảo tồn và khai thác cảnh quan thiên nhiên, mở rộng ranh giới đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển; tạo dựng các khu chức năng quan trọng với cấu trúc đô thị và kiến trúc công trình hiện đại. 
 
XUÂN TRUNG
,
.