Thu ngân sách 5 tháng đạt 46%
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng qua đạt hơn 3.079,5 triệu đồng, bằng 46% dự toán. Trong đó, các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí đạt hơn 2.746,7 triệu đồng, bằng 46% dự toán. Các khoản thu thành phần cơ bản đạt tiến độ.
 
Các địa phương cũng có tiến độ thu tốt. Trong đó, có 4 địa phương đã đạt tỷ lệ thu ngân sách từ 50% trở lên là Đam Rông (74%), Đạ Huoai (70%), Di Linh (57%) và Lâm Hà (54%); 3 địa phương có tiến độ thu hơi chậm là Đức Trọng (38%), Bảo Lộc (39%) và Cát Tiên (39%).
 
PHẠM LÊ
,
.