Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Cập nhật lúc 10:53, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Từ ngày 5/6/2018, Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bắt đầu có hiệu lực.
 
Mô hình trồng rau “không cần đất” tại Lâm Đồng
Mô hình trồng rau “không cần đất” tại Lâm Đồng

Theo đó, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí sau: ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ đạt ít nhất 60% tổng doanh thu thuần hàng năm; có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu đạt ít nhất 0,5% và số lao động có trình độ đại học trở lên trực tiếp nghiên cứu đạt ít nhất 2,5%; áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.
 
Cũng theo Quyết định này, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi Giấy chứng nhận này hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ để đề nghị cấp lại.
 
Tứ Kiên
,
.