6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu ước đạt 315 triệu USD
Cập nhật lúc 21:27, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 đạt 315,46 triệu USD, tăng 13,4% so cùng kỳ năm trước và đạt 50,1% kế hoạch năm. 
 
Hoa cắt cành là 1 trong 6 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh
Hoa cắt cành là 1 trong 6 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh
Trong đó, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước ước đạt 192,43 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ; và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 123,03 triệu USD, tăng 13% so cùng kỳ.
 
Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2018, gồm: alumin ước đạt 
325 ngàn tấn, giá trị 106,88 triệu USD, tăng 1,6 % về lượng so với cùng kỳ và đạt 50% so với kế hoạch năm 2018; cà phê nhân ước đạt 49,3 ngàn tấn, giá trị 102,5 triệu USD, tăng 4,41% và đạt 49,3% so với kế hoạch; chè chế biến ước đạt 6,5 ngàn tấn, giá trị 14,94 triệu USD, tăng 7,8% và đạt 43,3% so với kế hoạch; rau các loại ước đạt 5,55 ngàn tấn, giá trị 10,47 triệu USD, tăng 7,2% và đạt 48,3% so với kế hoạch; điều ước đạt 650 tấn, giá trị 5,16 triệu USD, tăng 4,95% và đạt 36,1% so với kế hoạch; hoa tươi cắt cành ước đạt 151 triệu cành, giá trị 19,26 triệu USD, tăng 27,44% và đạt 49,8% so với kế hoạch năm 2018. 
 
Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 80 triệu USD, tăng 21,2% so cùng kỳ và bằng 61,1% kế hoạch năm.
 
Tứ Kiên
,
.