Ðà Lạt tăng 11% giá trị sản xuất nông nghiệp
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
Báo cáo giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố Đà Lạt đạt khoảng 4.634 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11%. Trong đó so với kỳ, năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tăng lần lượt 4,3%, 11,1% và 5,9%.  
 
Triển khai Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, đến nay toàn thành phố Đà Lạt có 5.737 ha ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 55% trên tổng diện tích sản xuất, tăng 21,3% so với năm 2015. Thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha/năm; đặc biệt có nhiều mô hình lợi nhuận từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/ha/năm. 
 
Hiện Đà Lạt đang nâng cao hiệu quả 31 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 80 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ ổn định các sản phẩm rau, hoa trên địa bàn.
 
Đặc biệt, UBND thành phố đã cấp Giấy chứng nhận sử dụng các nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”, “Rau Đà Lạt” trên diện tích sản xuất từ hơn 180 ha đến gần 820 ha…
 
VĂN VIỆT
,
.