Ðà Lạt tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng dự toán ngân sách
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
Báo cáo cho biết 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Đà Lạt đã thực hành tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng dự toán ngân sách, bằng 57% so với kế hoạch. 
 
Và nếu so sánh với năm 2017, thành phố Đà Lạt cũng vừa đạt 165% kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên để giữ lại tạo nguồn cải cách tiền lương hơn 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cấp thành phố Đà Lạt thực hiện giảm 4 biên chế cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; cấp phường, xã trực thuộc tiết kiệm hơn 170 biên chế cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách. 
 
Cũng trong thời gian nói trên, thành phố Đà Lạt còn tiết kiệm hơn 6,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, gần bằng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, tiết kiệm qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hơn 6,4 tỷ đồng và tiết kiệm qua thẩm định, phê duyệt dự án hơn 100 triệu đồng. 
 
Ngoài ra, thành phố Đà Lạt đang tổ chức thanh lý và giao vốn 9 ô tô các loại cho các đơn vị, cá nhân theo quy định. 
 
MẠC KHẢI
,
.