Bảo Lộc đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng
Cập nhật lúc 16:39, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 3/7, UBND TP Bảo Lộc đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, TP Bảo Lộc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. 
 
Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng 9,3%; tổng thu ngân sách nhà nước do TP quản lý đạt 51% dự toán; tỷ lệ tăng dân số 1,08%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 0,97%, tỷ lệ hộ nghèo là 2,03%. Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác như số trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, tỷ lệ hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường đạt chuẩn văn hóa và xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu mà TP Bảo Lộc thực hiện chưa đạt so với Nghị quyết HĐND đề ra, đó là: Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 72% (so với 80 – 82% Nghị quyết HĐND), kim ngạch xuất khẩu đạt 114 triệu USD (so với 250 - 260 triệu USD Nghị quyết HĐND). Đặc biệt, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng chỉ tăng 9,9% trong khi Nghị quyết HĐND đề ra là 11,5 – 12%. 
 
Dù vậy, theo đánh giá của UBND TP Bảo Lộc, do một số sản phẩm chủ lực đạt khá và tăng so với cùng kỳ nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển; trong đó, sản xuất chè tăng 2%, sợi tơ tằm tăng 5%, lụa tơ tằm tăng 3%, sản phẩm may gia công tăng 1,1%, sản xuất van dầu khí tăng 25%, sản phẩm điện tăng hơn 31%. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, TP Bảo Lộc cũng đã nhìn nhận những tồn tại, yếu kém trong 6 tháng đầu năm là tình hình quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng còn hạn chế, thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao phải tăng thu từ 7 - 10%, chưa thu hút được các dự án mang tính chất đột phá và có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động tín dụng đen và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp… 
 
Từ đó, TP Bảo Lộc đã đề ra 15 nhiệm vụ và giải pháp cho những tháng còn lại; trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết HĐND TP đã đề ra, bám sát và thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tiếp tục huy động và đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Lộc Sơn và Cụm CN Lộc Phát để thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch…
 
ĐÔNG ANH
,
.