Chi ngân sách bằng 42% dự toán
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)
Thống kê 6 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn chi tương ứng với nguồn thu ngân sách tỉnh Lâm Đồng khoảng 4.847 tỷ đồng, bằng 42% dự toán được giao. 
 
Trong đó, chiếm phần lớn chi thường xuyên (3.271 tỷ đồng) và chi đầu tư phát triển (1.026 tỷ đồng), đạt tỷ lệ từ 42% đến 53% dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, còn có các khoản chi quản lý hành chính, hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, đạt từ 41% đến 42% dự toán 2 cấp trung ương và địa phương. 
 
Đánh giá chung cho biết: Các đơn vị, cấp ngành trong tỉnh Lâm Đồng đều thực hiện chi tiết kiệm, theo đúng định mức và chế độ quy định. Như chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thanh toán khối lượng nghiệm thu; chi thường xuyên đạt tiến độ chi bình quân của nguồn thu ngân sách địa phương; các khoản chi đột xuất đều được tiến hành theo kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền…
 
MẠC KHẢI
,
.