Giá trị sản xuất đồ uống đạt 507 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:10, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
Sở Công thương Lâm Đồng cho biết: Sản xuất rượu, nước trái cây đặc trưng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế, công nghiệp của tỉnh. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của công nghiệp sản xuất đồ uống tính sơ bộ đến năm 2015 đạt trên 507 tỷ đồng.
 
Theo đó, ngành công nghiệp sản xuất đồ uống đóng góp khoảng 2,74% giá trị sản xuất của ngành công nghiệp toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuất đồ uống đã tăng 2,6 lần. Tính riêng trong giai đoạn 2013 - 2015, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành sản xuất đồ uống đạt mức trên 31%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
 
Với sự phát triển của ngành sản xuất đồ uống cũng như tiềm lực phát triển lĩnh vực sản xuất rượu, nước trái cây, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đưa ra nhiều chiến lược phát triển, đưa ngành sản xuất đồ uống trở thành một trong những ngành sản xuất chủ lực của phát triển công nghiệp.
 
D.THƯƠNG
,
.