Hơn 1.430 mã số thuế (MST) được cấp mới
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã cấp mới 1.430 MST. Số MST tạm ngừng là 865 MST, bằng 107% so cùng kỳ (tổ chức 203 MST, hộ kinh doanh 662 MST); ngừng kinh doanh đóng MST là 2.177 MST,  bằng 126% so cùng kỳ (tổ chức 327 MST, bằng 52%;  hộ kinh doanh 1.850 MST, bằng 76% so cùng kỳ). Lũy kế tổng số MST đang hoạt động đến tháng 6/2018 là 37.370 MST, bằng 103% so cùng kỳ; trong đó tổ chức 8.046 MST, hộ kinh doanh 29.324 MST. Ngành Thuế cũng giải quyết kịp thời việc đăng ký cấp, tạm dừng, đóng mã số thuế theo đúng quy trình.
 
PHẠM LÊ
,
.