Không còn hợp tác xã tồn tại hình thức
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
Tiếp tục triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn HTX tồn tại hình thức; mỗi ngành nghề kinh doanh có ít nhất 1 HTX điển hình tiên tiến, nâng tỷ lệ HTX khá, giỏi lên trên 70%. 
 
Cùng với đó, Lâm Đồng đặt ra những mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế HTX đến năm 2020 là: tăng doanh thu HTX từ 8 - 10%/năm; thu nhập người lao động HTX cao 1,5 lần so với năm 2015; cán bộ chủ chốt HTX đạt trên 30% đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, hơn 20% đại học trở lên; 100% bồi dưỡng kiến thức HTX; mỗi năm thành lập mới 25 HTX và 30 THT…
 
Nhằm hoàn thành các mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nêu trên, Lâm Đồng xác định những nhóm giải pháp trọng tâm: Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn với thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đặc trưng của Lâm Đồng…
 
VĂN VIỆT
,
.