Lạc Dương: 310 triệu đồng hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)
Theo UBND huyện Lạc Dương, đến tháng 6/2018, tổng vốn phân bổ để triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện là 4,136 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho đầu tư 3,063 tỷ đồng và vốn sự nghiệp phân bổ cho hỗ trợ sản xuất 1,073 tỷ đồng. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Trước mắt, cân đối ngân sách huyện để hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo với kinh phí 310 triệu đồng. 
 
T.HƯƠNG
,
.