Phát triển mới 5 chợ nông thôn
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mới 5 chợ nông thôn.
 
Trong đó, huyện Đam Rông phát triển mới 2 chợ (Chợ Đạ K’Nàng và Chợ Phi Liêng), huyện Cát Tiên phát triển mới 2 chợ (Chợ xã Quảng Ngãi và Chợ xã Đồng Nai Thượng) và huyện Di Linh phát triển mới 1 chợ (Chợ xã Tam Bố), nâng tổng số chợ trong toàn tỉnh lên 82 chợ. Trong 82 chợ trên địa bàn toàn tỉnh, phân theo hạng chợ có 6 chợ hạng 1, 5 chợ hạng 2 và 71 chợ hạng 3; phân theo khu vực có 32 chợ thành thị và 50 chợ nông thôn. 
 
Bên cạnh mạng lưới chợ, hiện Lâm Đồng có 4 siêu thị, trong đó có 3 siêu thị tổng hợp quy mô hạng 2, 1 siêu thị chuyên doanh (điện tử) quy mô hạng 2; và 2 trung tâm thương mại quy mô hạng 2 (Trung tâm thương mại Big C Đà Lạt và Vincom Plaza Bảo Lộc). 
 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 271 cửa hàng xăng dầu và 475 cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng.
 
LHT
,
.