Sầu riêng công nghệ cao đạt doanh thu 730 triệu đồng/ha/năm
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, diện tích sầu riêng toàn huyện Đạ Huoai có 2.407 ha (trồng thuần 2.075 ha; trồng xen 332 ha), trong đó giai đoạn kiến thiết cơ bản 819 ha; giai đoạn kinh doanh 1.588 ha. 
 
Trong tổng diện tích sầu riêng nói trên, từ năm 2014 đến nay, huyện Đạ Huoai có 327 ha ứng dụng công nghệ cao như: tưới phun mưa tự động; kết hợp bón phân và phòng trừ sâu bệnh điều khiển bằng smartphone, đạt thu nhập khoảng 730 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 2,4 lần so với canh tác theo phương pháp thông thường.  
 
Các giống sầu riêng mới năng suất và chất lượng cao được sản xuất áp dụng công nghệ cao ở Đạ Huoai như Chín Hóa, MonThong, Ri6, Dona... Đặc biệt, huyện Đạ Huoai đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” với diện tích 38 ha.
 
Ngoài ra, huyện Đạ Huoai đã hỗ trợ xây dựng và chứng nhận diện tích sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP hơn  67 ha với 30 hộ (năm 2016 và 2017) và  94 ha với 55 hộ (năm 2018)... 
 
VĂN VIỆT
,
.