Ðã có Ðề án phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Hai, 13/08/2018 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2020 của đề án gồm: Xây dựng khung pháp lý chung về phát triển ĐTTM bền vững; Có kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển ĐTTM bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ thí điểm triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM, xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị và hỗ trợ tối thiểu 3 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp ĐTTM. Theo đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; Phát triển hạ tầng ĐTTM: chiếu sáng ĐTTM; Phát triển giao thông thông minh, điều khiển hướng dẫn người tham gia giao thông…
 
Quyết định trên của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 1/8/2018 và là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương xây dựng, phát triển ĐTTM; trong đó có thành phố Đà Lạt được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, ban liên quan và địa phương xúc tiến triển khai. 
 
MINH ÐẠO
,
.