ĐỀ ÁN TỔ HỢP TÁC TIẾT KIỆM VAY VỐN:
Mô hình mới hướng đến hiệu quả
Cập nhật lúc 09:13, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
Tỉnh Lâm Đồng đang hoàn thiện Đề án Tổ hợp tác tiết kiệm vay vốn (TKVV) để liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm giữa các thành viên đã và đang sử dụng vốn tín dụng chính sách hiệu quả với các thành viên có năng lực khác. Tuy nhiên, đây là mô hình hoàn toàn mới, vẫn sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nên các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Lâm Đồng bàn thảo để đi đến thống nhất và hoàn chỉnh Đề án.
 
Các thành viên Tổ TK&VV có năng lực sản xuất, kinh doanh tốt sẽ có cơ hội tham gia Tổ hợp tác TKVV. Ảnh: L.Hoa
Các thành viên Tổ TK&VV có năng lực sản xuất, kinh doanh tốt sẽ có cơ hội tham gia Tổ hợp tác TKVV.
Ảnh: L.Hoa
Theo ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng: Hội Nông dân có kinh nghiệm từ việc điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, trong đó đối tượng là các hộ có năng lực sản xuất, kinh doanh rất hiệu quả. Nếu triển khai, Hội Nông dân sẽ thực hiện như hoạt động của Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân là sau khi có dự án, thành lập tổ hợp tác, đi vào hoạt động. Khi được phân bổ vốn, Hội sẽ kiểm tra trực tiếp mục đích sử dụng vốn cụ thể. Tổ trưởng ở đây sẽ là chủ dự án. Quan trọng là xác định nguồn vốn…
 
Mô hình Tổ hợp tác TKVV sẽ có tổ chức như các tổ hợp tác, có thể cùng thực hiện dịch vụ đầu vào, hoặc vừa có dịch vụ đầu vào vừa có liên kết sản xuất (đổi công), hoặc chỉ tiêu thụ sản phẩm, hoặc chế biến - bảo quản sau thu hoạch (như hợp tác làm lò sấy, liên kết đầu tư kho lạnh…), nhưng cũng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ trên… 
 
Vì vậy, Tổ hợp tác TKVV sẽ quy định về mức vốn vay gắn với từng mô hình, từng đề án… nhằm tăng hiệu quả hoạt động hỗ trợ có thu hồi. Ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho rằng: Đề án ra đời phù hợp với xu hướng phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của nguồn vốn TDCS. Nhưng, các dự án phải phù hợp với ngành nghề, trong đó, ưu tiên ngành nghề truyền thống. Nên có tổ viên/hội viên liên kết để bổ sung nguồn lực cho tổ, bên cạnh nguồn lực từ các sở, ngành phải để đề án hiệu quả…
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ đề xuất: Đề án này nên do UBND tỉnh hoặc Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành. Trên cơ sở Tổ hợp tác TKVV có sẵn, với mỗi địa phương một sản phẩm để tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Ban đại diện và các cấp hội nên định hướng các sản phẩm khác nhau và xuất phát từ nhu cầu thành lập tổ của các thành viên vay vốn. Vì vậy, cần tổ chức thí điểm trước, rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng… Bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, cũng góp ý: Đề án nên thực hiện trên cơ sở khảo sát của các tổ chức hội, đoàn thể có sự phối hợp và tư vấn của chính quyền thì sẽ thực tế hơn. Nên tạo ra các mẫu biên bản hay hợp đồng, để thuận tiện cho các thủ tục pháp lý liên quan…
 
Đối tượng tham gia Tổ hợp tác TKVV có thể là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc hộ mới thoát nghèo; nhưng, cũng có các thành viên có năng lực sản xuất, kinh doanh khác, với kỳ vọng có thể làm hết các mục tiêu mà đề án hướng đến. Không chỉ sử dụng nguồn vốn từ NHCSXH, Tổ hợp tác TKVV có thể sẽ có nhiều nguồn vốn hỗ trợ. Hiện nay, ở nhiều địa phương đã xây dựng được mô hình tổ hợp tác ở các xã nông thôn mới, hoặc các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh khác…
 
Ông Huỳnh Thanh Lân - Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho biết: Qua khảo sát của NHCSXH tỉnh, mô hình tổ hợp tác đã hình thành trong dân rất lâu rồi. NHCSXH xây dựng dự thảo đề án dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của tổ hợp tác và hoạt động của NHCSXH. Thực tế cho thấy, có rất nhiều mô hình hợp tác và người dân rất khao khát, mong mỏi được hợp tác để vay vốn, để sản xuất, để tiêu thụ sản phẩm… Và, Lâm Đồng đang có lợi thế về 100 tỷ vốn ngân sách địa phương, không phân biệt người giàu, người nghèo… nên rất khả thi. 
 
Ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo: Lập đề án là tạo cơ hội để các Tổ hợp tác TKVV làm ăn có hiệu quả hơn, nâng cao năng suất lao động. Việc thành lập Tổ hợp tác TKVV sẽ căn cứ vào Nghị định 151, Luật Hợp tác xã. Thống nhất chủ đề án là UBND tỉnh, giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước đó, chỉnh sửa đề án theo hướng bổ sung đối tượng tham gia là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình và hộ thoát nghèo; các tổ viên được quyền thỏa thuận thêm các điều khoản khác; giao cho các hội đoàn thể chọn số tổ làm thí điểm, sau một năm được phê duyệt triển khai theo lộ trình; lấy ý kiến từ các cấp xã, huyện cùng các sở, ngành và hội đoàn thể.
 
LÊ HOA
,
.