Phát triển nông nghiệp phải gắn với du lịch - dịch vụ và bảo vệ môi trường Ðà Lạt
Cập nhật lúc 10:33, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)
Đại hội XI Đảng bộ TP Đà Lạt (nhiệm kỳ 2015-2020) Quyết nghị 24 nhóm chỉ tiêu chính và hệ thống 12 nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên 5 lĩnh vực: KT, XH; quản lý đô thị; bảo đảm QP-AN; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, xác định 5 khâu đột phá: Phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC); Phát triển đồng bộ hạ tầng KT-XH; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Nâng cao chất lượng công tác quản lý theo quy hoạch và 6 nhóm công trình, dự án trọng điểm. Trong 3 năm qua, BCH, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 5 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo trên các lĩnh vực và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể có 21 trong 24 nhóm chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Do yếu tố khách quan, chủ quan nên vẫn còn 3 nhóm chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ gồm: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; số ngày lưu trú bình quân khách du lịch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.
 
Trong nhiều năm qua, Đà Lạt xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch - dịch vụ không những là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là ngành kinh tế động lực cho sự phát triển chung. Cùng với ngành du lịch - dịch vụ ngày càng tăng tốc (chiếm tỷ trọng khoảng 65,5% cơ cấu kinh tế), ngành nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Nông nghiệp ứng dụng CNC đã chiếm tỷ trọng khoảng 17% cơ cấu kinh tế. Điều đáng lưu ý là sản xuất NNCNC phát triển mạnh; theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực; gắn phát triển nông nghiệp, các làng hoa với du lịch - dịch vụ; củng cố chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và kinh tế hợp tác; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm và thương hiệu nông sản Đà Lạt.
 
Thành phố quan tâm triển khai dự án hỗ trợ nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng kế hoạch phát triển, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Tập trung hình thành vùng NNCNC tại Vạn Thành - Phường 5, Lộc Quý - Xuân Thọ và Thái Phiên - Phường 12. Đến nay, Đà Lạt có 5 làng hoa đạt tiêu chí làng nghề truyền thống: Hà Đông, Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân Thành, Đa Thiện. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC có 5.737 ha, chiếm 54,6% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và chiếm khoảng 70% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Thương hiệu rau, hoa Đà Lạt được tạo lập, bảo hộ và phát triển (đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau cho 100 đơn vị, cá nhân và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoa cho 285 đơn vị, cá nhân). Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 - 2017, các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông được cấp chứng nhận độc quyền thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Các cơ sở sản xuất NNCNC thu hút được du khách trong và ngoài nước với loại hình du lịch nông nghiệp (có 28 điểm du lịch nông nghiệp). Thành phố đặc biệt chú trọng đến hợp tác quốc tế (tổ chức JICA - Nhật Bản; các quốc gia Israel, Hàn Quốc, Hà Lan..; thành phố kết nghĩa Chuncheon (Hàn Quốc) để phát triển nông nghiệp.
 
Đạt một số kết quả quan trọng trên hai lĩnh vực kinh tế mũi nhọn nhưng vấn đề đặt ra với Đà Lạt là: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc. Sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa đa dạng, hấp dẫn, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu dịch vụ - du lịch mang đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Trong sản xuất nông nghiệp, việc gắn kết các khu vực sản xuất NNCNC, các làng hoa với tham quan du lịch còn hạn chế; đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định, tỷ trọng xuất khẩu ở mức độ thấp; ứng dụng, chuyển giao KHCN chưa thật sự đồng bộ, chưa phát huy hết tiềm năng hiện có. 
 
Với mục tiêu sớm đưa Đà Lạt trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất NNCNC của cả nước và phát triển mạnh công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, thời gian tới, cùng với quan tâm công tác xúc tiến du lịch, thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc thù và hình ảnh thành phố du lịch, văn minh - thành phố Festival Hoa; tuyên truyền, vận động các cơ sở tham gia chương trình “Nhãn hiệu xanh”, “Điểm mua sắm chất lượng cao”, “Điểm du lịch NNCNC”, Đà Lạt cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với sản xuất. Theo đó, tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư, các dự án phát triển nông nghiệp năm 2018. Chú trọng phát triển mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế hợp tác, HTX và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện ứng dụng đồng bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch - dịch vụ và bảo vệ môi trường; phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
 
LAN HỒ
,
.