Bảo Lộc: 75 doanh nghiệp thành lập mới
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Năm, 27/09/2018 (GMT+7)
UBND thành phố Bảo Lộc cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố Bảo Lộc đã có thêm 75 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký khoảng 430 tỷ đồng.
 
Từ các doanh nghiệp này đã góp phần nâng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là 1.260 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký kinh doanh gần 28.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Bảo Lộc chủ yếu trên lĩnh vực chế biến cà phê nhân, chế biến trà, vật liệu xây dựng, lắp ráp điện tử, xe tơ dệt lụa và may mặc…
 
Nhìn chung các dự án của các doanh nghiệp sau khi được đầu tư và đi vào hoạt động đã góp phần đáng kể vào hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách, thông thoáng, cởi mở, để mời gọi thu hút đầu tư, thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, tiền thuê đất. 
 
SONG AN
,
.