Chuyển giao 3 đề tài tuyển chọn giống vật nuôi, cây trồng
Cập nhật lúc 08:29, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa được giao tổ chức chuyển giao, theo dõi đánh giá 3 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, xếp loại đạt và khá về tuyển chọn giống vật nuôi, cây trồng trên địa bàn.
 
Cụ thể, chuyển giao 2 đề tài nghiên cứu về cây trồng là: “Cải tạo và phát triển một số giống hồng nhập nội bổ sung vào cơ cấu giống hồng tại huyện Lạc Dương” (Viện Bảo vệ thực vật) và “Tuyển chọn một số giống cà phê chè (coffee Arabica L.) đạt năng suất và chất lượng cao tại Lâm Đồng” (Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên). Cùng 1 đề tài tuyển chọn vật nuôi “Nghiên cứu các đặc điểm di truyền phân từ của quần thể bò lai tự nhiên giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos Taurus) ở Vườn quốc gia Phước Bình để tạo cơ sở cho công tác giống” (Viện Công nghệ sinh học). 
 
Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các đơn vị chủ trì chuyển giao 3 đề tài nói trên có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
VĂN VIỆT
,
.