Đạ Huoai: Cấp chứng nhận VietGAP cho 87,5 ha sầu riêng
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Năm, 27/09/2018 (GMT+7)
Đến thời điểm này, huyện Đạ Huoai đã hoàn thành công tác hỗ trợ chuyển đổi cây trồng năm 2018, với tổng diện tích hỗ trợ là 206 ha cho 501 hộ đăng ký, kinh phí hỗ trợ trên 680 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao “3 trong 1” đó là: Tưới nước, bón phân, phun thuốc cho cây sầu riêng chất lượng cao, trong đó Nhà nước hỗ trợ 30%, nhân dân đối ứng 70%.
 
Đặc biệt, huyện đầu tư kinh phí hỗ trợ sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP  cho 3 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã nông nghiệp và đã cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 87,5 ha sầu riêng. Đồng thời, xây dựng hoàn thiện kế hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 300 ha cây trồng có giá trị kinh tế cao.
 
ÐẶNG DŨNG
,
.