Ðơn Dương nỗ lực thu ngân sách
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)
Năm 2017, huyện Ðơn Dương là địa phương dẫn đầu công tác thu ngân sách của tỉnh với mức đạt 132% so dự toán năm, trong đó, thuế phí đạt 114% so dự toán năm và 119% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2018, đến thời điểm 8 tháng 10 ngày, thuế phí của huyện mới đạt 67% so dự toán năm, đang đứng vị trí thứ 10 trong số 12 huyện, thành phố. Nguyên nhân chủ yếu do khách quan nên ngành Thuế Ðơn Dương đang tập trung nỗ lực vượt qua những trở ngại để về đích như kế hoạch giao. 
 
Các hộ giao dịch với cán bộ thuế tại trụ sở nộp thuế. Ảnh: M.Đạo
Các hộ giao dịch với cán bộ thuế tại trụ sở nộp thuế. Ảnh: M.Đạo

Năm 2017, nhiệm vụ thu ngân sách của huyện Đơn Dương được UBND tỉnh Lâm Đồng và Cục Thuế giao là 87.700 triệu đồng; trong đó, thuế quản lý 81.200 triệu đồng với thuế phí 58.500 triệu đồng và đất nhà 21.000 triệu đồng... Với quyết tâm từ chỉ đạo của UBND huyện và nhiều giải pháp của Chi cục Thuế, Đơn Dương đã đạt nhiều kết quả vượt bậc vào cuối năm: tổng thu ngân sách 115.449 triệu đồng, đạt 132% dự toán năm và bằng 91% so thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế quản lý thu được 100.025 triệu đồng, đạt 123% so dự toán năm và bằng 113% so cùng kỳ; thuế phí thu 66.714 triệu đồng, đạt so với dự toán năm 114% và bằng 119% so cùng kỳ; thu từ đất nhà 30.479 triệu đồng, so dự toán năm 145% và bằng 96% cùng kỳ... Năm 2017 trên địa bàn huyện có 8/10 xã, thị trấn thực hiện thu đạt dự toán thuế, phí (từ 100% - 107,5%) và 2/10 xã, thị trấn thu đạt trên 96%. 
 
Ngày 12/9, làm việc với Chi cục Thuế huyện Đơn Dương, Chi cục phó Lê Minh Hiếu cho chúng tôi biết, năm nay, qua 8 tháng 10 ngày, tuy tổng thu ngân sách của Đơn Dương vẫn đạt cao (80% với 107.000 triệu đồng so dự toán năm), trong lúc mặt bằng toàn tỉnh mới đạt 73%. Cùng đó, so với cùng kỳ, Đơn Dương đạt 110%, tăng 30%. Tuy nhiên, đến thời điểm 8 tháng 10 ngày, thuế phí của huyện Đơn Dương còn đạt thấp: 67% so dự toán năm, chỉ cao hơn huyện Bảo Lâm và huyện Cát Tiên. Theo phân tích của ông Lê Minh Hiếu, có 3 lý do dẫn đến đạt mức thấp như trên là: lệ phí trước bạ đạt thấp (mới đạt 55% so với dự toán năm và 84% so với cùng kỳ); các khoản từ đất cũng đạt thấp (thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản mới đạt 64% dự toán năm, bằng 98% so cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất đạt 88% so cùng kỳ. Qua tìm hiểu của chúng tôi từ thực tế trên địa bàn huyện, năm nay ở Đơn Dương hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp thời gian qua không cao do một phần năng suất, sản lượng giảm mạnh, giá cả cũng thấp hơn các năm trước, nhất là cà chua nên ảnh hưởng đến tình hình thu thuế từ các dịch vụ - thương mại phục vụ ngành nông nghiệp.
 
Kế hoạch tổng thu ngân sách (thuế quản lý và các khoản tài chính thu) năm 2018 của huyện Đơn Dương dự toán năm được giao là 107.000 triệu đồng, ước đạt 117.175 triệu đồng, bằng 110%/năm. Trong đó, về nguồn do thuế quản lý, dự toán năm được giao là 100.500 triệu đồng, ước đạt 106.248 triệu đồng, bằng 106%/năm (riêng thuế phí - do ngành thuế quản lý dự toán năm được giao là 73.000 triệu đồng, ước đạt 73.049 triệu đồng, bằng 100%/năm). Để đạt được những con số này, ngay trong tháng 9, Đơn Dương đã và đang nỗ lực triển khai công tác quản lý thuế, thu thuế ước tổng đạt là 8.733 triệu đồng, bằng 87% so dự toán năm; trong đó, thuế quản lý 8.013 triệu đồng, đạt 82% dự toán năm, thuế phí đạt 6.513 triệu đồng, bằng 75% dự toán năm.
 
Đúc kết những kinh nghiệm thành công của năm 2017, các giải pháp cụ thể của năm 2018 của Chi cục Thuế huyện Đơn Dương được ông Lê Minh Hiếu cho biết là: Tiếp tục triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành và huyện về công tác thu ngân sách. Đồng thời, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính được xem là khâu hết sức quan trọng, nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế. Một giải pháp khác cũng có tác động lớn đến kết quả thu ngân sách được Chi cục Thuế Đơn Dương tiếp tục duy trì thường xuyên đó là đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt, cùng đó là việc kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn đưa vào quản lý thu thuế. Chi cục Thuế Đơn Dương cũng đang tăng cường xử lý đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh. Hiện nay, toàn đơn vị một mặt phát động các phong trào thi đua, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; mặt khác, bắt đầu triển khai thực hiện Đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Chi cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Bưu điện tổ chức thực hiện hạch toán thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua cơ quan Bưu điện. Dĩ nhiên, cần đến cả hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện có các giải pháp hỗ trợ kinh doanh, cơ quan Bưu điện thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.
 
MINH ÐẠO

 

,
.