Triển khai 9 nhiệm vụ cách mạng công nghiệp 4.0
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)
Theo chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn trong thời gian tới. 
 
Thứ nhất, tăng cường thời lượng thông tin truyền thông về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lãnh đạo các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Thứ hai, xây dựng chương trình khởi nghiệp nghiên cứu khoa học đến năm 2020. Thứ ba, thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025”. 
 
Thứ tư, triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại thành phố Đà Lạt. Thứ năm, triển khai ứng dụng thông tin trong quản lý sản xuất nông nghiệp. Thứ sáu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0. 
 
Thứ bảy, ứng dụng thiết bị cảnh báo cháy rừng, phân hóa rừng, kiểm soát đa dạng sinh học. Thứ tám, triển khai hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thứ chín, xây dựng Đề án phát triển 5 - 7 doanh nghiệp đạt trình độ cao về ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất, kinh doanh và kết nối phân phối sản phẩm.
 
MẠC KHẢI
,
.