Ðức Trọng thu ngân sách tăng 10%
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)
8 tháng đầu năm 2018, huyện Đức Trọng thực hiện gần 545 tỷ đồng thu ngân sách, đạt 66% dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách do huyện Đức Trọng quản lý đạt lần lượt các tỷ lệ này là 70% và 21%. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, huyện Đức Trọng đạt 61% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung trên toàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Những tháng còn lại của năm 2018, huyện Đức Trọng phấn đấu tiếp tục đạt chỉ tiêu tăng 10% thu ngân sách so với dự toán được giao; đồng thời giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch. 
 
Huyện Đức Trọng xác định các giải pháp trọng tâm để tăng thu ngân sách nói trên là: quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện hiệu quả Đề án thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; vận tải; chuyển nhượng dự án; kinh doanh xăng dầu; dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn…
 
MẠC KHẢI
,
.