29 tỷ đồng xử lý an toàn 6 hồ đập thủy lợi
Cập nhật lúc 09:47, Thứ Tư, 24/10/2018 (GMT+7)
Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa được giao làm chủ đầu tư dự án xử lý an toàn 6 hồ đập thủy lợi trên địa bàn, tổng kinh phí 29 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn hỗ trợ dự phòng từ ngân sách trung ương năm 2018. 
 
Trong đó, huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc, mỗi địa bàn xử lý an toàn 2 hồ đập, kinh phí đầu tư từ 5 - 6 tỷ đồng/công trình. 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên, mỗi huyện đầu tư lần lượt 5 tỷ đồng và 3 tỷ đồng để xử lý an toàn 2 hồ đập chứa nước còn lại. 
 
Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán, giải ngân nguồn vốn, đảm bảo sử dụng đúng mục đích ở từng công trình thủy lợi nêu trên.
 
VŨ VĂN
,
.