Ðầu tư gặp khó, phát triển doanh nghiệp giảm
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
Thu hút đầu tư gặp khó khăn, trong khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm và doanh nghiệp ngưng hoạt động thì tăng lên so với cùng kỳ... là những tín hiệu kém vui trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội Lâm Ðồng 9 tháng đầu năm 2018.
 
Nông sản Lâm Đồng đi vào hệ thống chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Văn Báu
Nông sản Lâm Đồng đi vào hệ thống chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Văn Báu

Giảm hơn 12% doanh nghiệp đăng ký mới
 
Mặc dù đã có nhiều cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng như hoạt động kinh doanh sản xuất, nhưng số doanh nghiệp đăng ký mới thành lập thấp hơn so với cùng kỳ lên tới 12,2%. Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh ghi nhận, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 710 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trung bình là 6,28 tỷ đồng/doanh nghiệp, giảm 12,2% số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ. Theo dự kiến, đến đầu tháng 10/2018, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới khoảng 750 doanh nghiệp. Một điểm đáng chú ý là trong số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận có tổng số vốn đăng ký hơn 4.461 tỷ đồng, giảm 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
 
Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vẻ ảm đạm hơn các năm. Đó là, trong khi có 166 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 2,5% so với cùng kỳ thì có đến 234 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 6,8% và 147 doanh nghiệp giải thể, tăng 35% so với cùng kỳ.
 
Chỉ cần nhìn vào số doanh nghiệp giải thể so với số doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh 147/166 doanh nghiệp, dôi dư 19 doanh nghiệp và chưa nói tới số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động đã nói lên tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
 
Và không những số doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm mà ngay cả vốn đăng ký cũng giảm so với năm trước, đồng nghĩa với việc sức đầu tư từ các doanh nghiệp đang thu hẹp.
 
Khó thu hút đầu tư 
 
Từ đầu năm đến nay, đã có 28 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1.336 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 352 ha trong khoảng thời gian 9 tháng năm 2018. Nếu so với cùng kỳ năm 2017: mới chỉ bằng 80% số dự án, bằng 40,2% vốn và bằng 77,9% diện tích. Cả ba chỉ số đầu tư đều thấp hơn so với cùng kỳ, nên theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng hoạt động thu hút đầu tư “đang gặp khó khăn” là hoàn toàn chính xác. Tiến độ đầu tư thực hiện các dự án cũng diễn ra chậm so với kế hoạch. Bởi 9 tháng đầu năm 2018, có 85 dự án điều chỉnh nội dung dự án đầu tư; trong đó, 6 dự án tăng vốn đầu tư, 5 dự án giảm qui mô đầu tư, 7 dự án tăng diện tích và có đến 57 dự án điều chỉnh tiến độ, 7 dự án chuyển nhượng nên không biết đến khi nào mới khởi động đầu tư để hoàn thành dự án.
 
Cần nhớ, Lâm Đồng có chủ trương không kêu gọi đầu tư bằng mọi giá, nhất là không đánh đổi môi trường để đạt sự tăng trưởng nên công tác kiểm tra, giám sát đầu tư được thực hiện thường xuyên đúng theo tinh thần Quy định số 127/QĐ-UNND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Do đó, nội trong 9 tháng vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 159 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cũng thời gian này, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi, chấm dứt 17 dự án với vốn đăng ký đầu tư gần 2.095 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 2.152 ha. Nếu so với cùng kỳ năm 2017, sự thu hồi và chấm dứt hoạt động này bằng 68% dự án, 86,2% vốn đầu tư và bằng gần 150% diện tích. Cụ thể, trong khi với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 2 dự án được cấp mới với tổng mức vốn đầu tư đã đăng ký là hơn 122 tỷ đồng, quy mô diện tích 3,2 ha (trong đó có 1 dự án tại khu công nghiệp với vốn đầu tư 68 tỷ đồng, quy mô diện tích 3,08 ha) và so với cùng kỳ năm trước bằng 50% số dự án, bằng 37% về vốn và bằng 70,6% về diện tích. Ngoài ra, Lâm Đồng còn điều chỉnh nội dung đầu tư 13 dự án; thu hồi, chấm dứt hoạt động của 1 dự án. 
 
Song song với thu hút đầu tư dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước - xét bề mặt các chỉ số đầu tư về dự án, vốn đăng ký và quy mô diện tích - cũng đang đạt thấp so với cùng kỳ nên khó đạt chỉ số gia tăng cao hơn năm kế hoạch 2018 so với năm 2017. Vì vậy, theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng 9 năm 2018, có 26 dự án đầu tư được cấp mới với vốn đăng ký trên 1.213 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 349 ha và so với cùng kỳ bằng 89,7% số dự án, 41% về vốn, 78,2% về diện tích. Cùng đó, điều chỉnh nội dung đầu tư 72 dự án và thu hồi, chấm dứt hoạt động 16 dự án vốn đầu tư trong nước. 
 
Đứng trước bức tranh thu hút đầu tư và phát triển, mở rộng lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, tại cuộc họp với các sở, ban, ngành và các địa phương hồi cuối tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đánh giá: Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư quá thấp so với cùng kỳ năm 2017. Trên thực tế đến nay, phát triển doanh nghiệp của Lâm Đồng mới tiệm cận gần 8.000 doanh nghiệp, trong khi đó mục tiêu đưa ra đến năm 2020, Lâm Đồng có trên 11.000 doanh nghiệp nên thời gian còn lại trong 2 năm tới liệu rằng có đạt được mục tiêu. Nhìn vào số doanh nghiệp đăng ký mới và số doanh nghiệp đang hoạt động, phản ánh nền kinh tế Lâm Đồng phát triển ra sao. Trong khi đó, sự mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, thu thút đầu tư đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm. 
 
XUÂN TRUNG
,
.