Bảo Lâm: Trên 67% diện tích cà phê được chuyển đổi, cải tạo
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND huyện Bảo Lâm, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt 48.924 ha, bằng 97,3% so với kế hoạch và đạt 98,7% so với cùng kỳ. Trong đó, cây hàng năm 575 ha, đạt 98,8% kế hoạch năm và bằng 122,3% so với cùng kỳ; cây lâu năm 48.349 ha, đạt 96,7% so với kế hoạch năm và bằng 98,4% so với cùng kỳ. Trong 48.349 ha cây lâu năm có: 30.614 ha cà phê, 9.748 ha chè, 2.700 ha cây ăn quả, 300 ha dâu, 203 ha điều, 200 ha tiêu và 70 ha chanh dây.
 
Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã tái canh, ghép cải tạo được 1.910 ha cà phê, nâng diện tích được chuyển đổi, cải tạo lên 20.572 ha, bằng 67,2% tổng diện tích cà phê toàn huyện.
 
LHT
,
.