Bảo Lâm: Triển khai xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND huyện Bảo Lâm, đến nay, địa phương đang triển khai xây dựng 3 chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, gồm: chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê tại Lộc Đức - Lộc Nam; chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chim cút sinh sản tại Lộc Thành - Tân Lạc; và chuỗi liên kết giá trị sản xuất bơ - cà phê tại Lộc Ngãi.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018, từ nguồn kinh phí 930 triệu đồng ngân sách tỉnh, huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mà chủ yếu là tổ chức cho các địa phương đăng ký danh mục xây dựng chuỗi liên kết.
 
Được biết, hiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm có 24 hợp tác xã, trong đó có 13 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 11 tổ hợp tác, 167 trang trại sản xuất nông nghiệp. 
 
LHT
,
.