Bước đột phá sản xuất nông nghiệp ở Ðức Trọng
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Hai, 29/10/2018 (GMT+7)
Phát triển nông nghiệp đã có bước đột phá. Ðấy là nhận định của Huyện ủy Ðức Trọng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của tỉnh và huyện “về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”. 
 
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đức Trọng tăng 140%. Ảnh: H.Y
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đức Trọng tăng 140%. Ảnh: H.Y

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Tỉnh ủy, đầu năm 2017, Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”. Qua đó, Đức Trọng đã tập trung chỉ đạo khâu đột phá trong quá trình phát triển nền nông nghiệp của huyện và lấy chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, tận dụng tốt đất đai, khí hậu và nguồn nhân lực... để từ đó thúc đẩy sản xuất, từng bước nâng cao sản lượng cũng như chất lượng nông sản. Theo thống kê, đến nay, toàn huyện Đức Trọng có tổng diện tích đất nông nghiệp 35.538 ha. Con số này đã vượt 104,5% về diện tích và hệ số sử dụng đất đạt bình quân 1,39 lần, vượt mục tiêu nghị quyết của huyện đề ra vào năm 2020. Không chỉ tăng diện tích đất nông nghiệp và hệ số sử dụng đất, khâu đột phá mà Đức Trọng lựa chọn để tập trung vào phát triển cũng có đà tăng cao vượt bậc về quy mô sản xuất. Nếu như vào cuối năm 2015, Đức Trọng mới có 5.265 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến thời điểm hiện tại đã đạt 7.367 ha, tăng 2.101 ha và vượt 140% so với mục tiêu nghị quyết. Trong tổng số diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích nhà kính 215,49 ha, nhà lưới 103,51 ha, bên cạnh thí điểm một số mô hình nông nghiệp thủy canh, trồng trong giá thể, trồng rau an toàn; nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất nên đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 
 
Thông qua việc tăng cường liên doanh, liên kết, đến nay toàn huyện có 2.831/26.232 hộ, đạt tỷ lệ 10,9% hộ dân tham gia các hình thức liên kết, các hợp tác xã, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản. 
 
Kinh tế tập thể cũng luôn được địa phương chú trọng và có bước phát triển với 22 hợp tác xã và 27 tổ hợp tác đã đi vào hoạt động, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Song song đó, Đức Trọng còn bắt tay vào đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đổi diện tích lúa một vụ sang trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tái canh cây cà phê. Tính đến nay, giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 215 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà kính mang lại giá trị sản xuất đạt từ 1 đến 2 tỷ đồng/ha/năm, góp phần nâng cao giá trị thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân.
 
Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt, ngành chăn nuôi của huyện tiếp tục được duy trì, hiện có 157 trang trại, gia trại chăn nuôi, tăng 89 trại so với năm 2015. Trong đó có 92 trang trại chăn nuôi heo có quy mô trên 2.000 con/trại; 65 trại gà có quy mô trên 2.000 con/trại. Tổng đàn bò gần 20.500 con, trong đó có 4.272 con bò sữa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020), giá trị sản xuất nông nghiệp là 18.746 tỷ đồng, đạt 56,6% so với nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, mặc dù đạt được bước phát triển tương đối cao, tạo bước đột phát trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhưng Huyện ủy Đức Trọng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Sự chênh lệch giữa các vùng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, bởi mới chỉ tập trung phát triển mạnh tại các xã thuận lợi, trái lại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc phát triển chậm. Chăn nuôi chưa đúng quy hoạch nên gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư... 
 
Theo Huyện ủy Đức Trọng, để tạo ra giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 33.092 tỷ đồng, tăng trưởng 106% vào năm 2020 mà mục tiêu nghị quyết của huyện đề ra, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp; kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn và liên kết với nông dân, mở rộng liên kết giữa các hộ sản xuất, giữa hộ sản xuất với doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Qua đó, hàng năm có thêm 30% số hộ nông dân tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp so với năm trước và phấn đấu giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 250 triệu đồng/ha/năm. Đồng thời, thực hiện đề án xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và triển khai thành lập trung tâm sau thu hoạch; đặc biệt, triển khai thực hiện tốt một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020 cũng như phát triển sản xuất vùng nguyên liệu rau, hoa cao cấp tại các xã, thị trấn.
 
KHẢI NHIÊN
,
.