Đam Rông: Gần 70 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho người nghèo
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)
Thống kê trong 10 năm qua, huyện Đam Rông đã thực hiện gần 70 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho từng hộ gia đình phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn. 
 
Cụ thể, huyện Đam Rông đã bố trí hơn 67 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo để chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đạt giá trị kinh tế cao. Kết quả đã tăng năng suất lúa từ 35 tạ/ha lên 45,5 tạ/ha; bắp từ 36 tạ/ha lên 50 tạ/ha; chăn nuôi gà nâng thu nhập lên 8 - 10 triệu đồng/mô hình/3 tháng... 
 
Bên cạnh đó, với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, huyện Đam Rông đã nhân rộng 108 mô hình giảm nghèo cho hơn 320 hộ trên địa bàn. Trong đó gồm 34 mô hình trồng bưởi da xanh, nấm mèo và lúa trên cánh đồng mẫu; còn lại 74 mô hình trồng dâu nuôi tằm và nuôi dê bách thảo. 
 
Ngoài ra, huyện Đam Rông cũng đã triển khai hơn 1,4 tỷ đồng khai hoang, phục hóa khoảng 60 ha đất cho 65 hộ gia đình đưa vào mở rộng sản xuất cây trồng, vật nuôi, từng bước ổn định thu nhập.
 
VŨ VĂN
,
.