Đam Rông: Sản lượng lương thực đạt trên 10 ngàn tấn
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 19.213 ha, trong đó cây hàng năm 5.307 ha, cây lâu năm 13.905 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 10.386 tấn, bằng 52% so với kế hoạch năm và bằng 97,4% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển ổn định, trong đó, tổng đàn gia súc có gần 25.700 con, đàn gia cầm có 104 nghìn con. 
 
Về lĩnh vực lâm nghiệp, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản 54 vụ vi phạm lâm luật, giảm 24 vụ so với cùng kỳ, trong đó xử lý hình sự 2 vụ, xử lý vi phạm hành chính 46 vụ, lâm sản tịch thu qua xử lý trên 100 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 832 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục giao khoán diện tích trên 38 nghìn ha rừng cho 3 đơn vị và trên 2 nghìn ha cho hộ dân nhân quản lý bảo vệ theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
 
Trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản đã cấp mới được 269 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 141 ha.
 
Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 30 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, trong đó thuế quản lý 25 tỷ 657 triệu đồng, thuế phí 12 tỷ 249 triệu đồng, thu biện pháp tài chính 4 tỷ 185 triệu đồng và là huyện hoàn thành thu ngân sách sớm nhất trong tỉnh.
 
Về xây dựng nông thôn mới, trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới 230 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp đầu tư xây dựng nông thôn mới gần 11 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 100 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 116 tỷ đồng, cộng đồng dân cư đóng góp 526 triệu đồng. Hiện nay, xã Rô Men đã đạt thêm 1 tiêu chí, xã Đạ K’Nàng đạt thêm 3 tiêu chí. 
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình ANCT - TTATXH ổn định, công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả.
 
LÊ TUẤN
,
.