Gần 15.650 ha cà phê đạt chuẩn UTZ
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
Lâm Đồng hiện có gần 15.650 ha cà phê sản xuất đạt tiêu chuẩn UTZ, chiếm tỷ lệ hơn 10% tổng diện tích cà phê hiện có. 
 
Trên quy mô diện tích gần 15.650 ha cà phê UTZ vừa nêu được sản xuất theo hình thức liên kết giữa 10 doanh nghiệp với khoảng 7.800 nông hộ, hàng năm thu hoạch tổng sản lượng gần 57.000 tấn hạt nhân. 
 
Trong đó, doanh nghiệp sản xuất liên kết với diện tích cà phê UTZ nhiều nhất là Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Di Linh (gần 15.000 ha); kế tiếp là Công ty TNHH Thực phẩm ACOM Việt Nam (hơn 6.800 ha), Công ty TNHH Như Tùng (gần 4.900 ha), Công ty TNHH Olam Lâm Đồng (gần 3.560 ha). Còn lại 6 công ty sản xuất liên kết cà phê UTZ từ 940 ha đến gần 2.000 ha. 
 
UTZ là tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận cho cây cà phê, cacao hoặc chè canh tác theo quy trình an toàn, bền vững, sản phẩm được dán nhãn truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường.
 
VĂN VIỆT
,
.