Hàng năm thanh tra, kiểm tra từ 2-5% doanh nghiệp
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)
Các sở, ban, ngành và chính quyền cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng bắt đầu rà soát, nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp trực thuộc, làm cơ sở lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm với tỷ lệ từ 2-5%. Riêng các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm... đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra với tỷ lệ cao hơn, nhưng phải phù hợp thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Trước khi triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, các sở, ngành và chính quyền cấp huyện phải trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt thông qua cơ quan Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Nhằm tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp, việc thanh tra, kiểm tra tiến hành không quá một lần/năm đối với doanh nghiệp. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp khi thực sự cần thiết phải xác định các dấu hiệu vi phạm pháp luật; đặc biệt không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự...
 
VŨ VĂN
,
.