Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)
Nghị định số 109/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018. 
 
Theo đó, sản phẩm hữu cơ phải được chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài theo công bố của Bộ NN&PTNT. 
 
Các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và nhóm hộ sản xuất được hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và các chi phí khác như: điều tra, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí tại các khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ. 
 
Ngoài ra, còn hỗ trợ theo các định mức về đào tạo, tập huấn, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN; chi phí giống cây trồng kháng sâu bệnh, các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học; chi phí giống vật nuôi, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y...
 
Kinh phí hỗ trợ các định mức nói trên được trích từ các nguồn vốn ngân sách, vốn lồng ghép, vốn tài trợ và các nguồn vốn huy động khác...   
 
VŨ VĂN
,
.