Mỗi năm xuất khẩu 500 tấn nông sản hữu cơ
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)
Bà Kim Haengsook (sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thu mua, xuất khẩu mỗi năm 500 tấn nông sản hữu cơ các loại trên địa bàn Lâm Đồng. 
 
Cùng với đó, mỗi năm nhà đầu tư, bà Kim Haengsook còn cam kết phân phối trên thị trường Việt Nam với 500 tấn nông sản hữu cơ; đồng thời nhập khẩu 500 tấn vật tư, nguyên liệu sử dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tư vấn, hướng dẫn về quản lý điều hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho 500 doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân. 
 
Dự án được thực hiện trong thời gian 50 năm, địa điểm hoạt động tại đường Ba Tháng Tư, Đà Lạt, tọa lạc trên diện tích gần 110 m2, tổng nguồn vốn đầu tư 1 tỷ đồng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư Kim Haengsook báo cáo kết quả kinh doanh về Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
VĂN VIỆT
,
.