Ngành Thuế đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm
Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 5.355,7 tỷ đồng
Cập nhật lúc 15:06, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 3/10/2018, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và tăng trưởng tốt, giúp kế hoạch thu NSNN thuận lợi
Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và tăng trưởng tốt, giúp kế hoạch thu NSNN thuận lợi
Kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 5.355,7 tỷ đồng, bằng 79,3% dự toán địa phương. Trong đó, tổng thu thuế, phí đạt 3.385,7 tỷ đồng, bằng 80% dự toán. Có nhiều lĩnh vực thu tăng cao như doanh nghiệp có vốn ĐTNN tăng 35%; thuế thu nhập cá nhân tăng 25%, thuế bảo vệ môi trường tăng 18%, thuế CTN/NQD tăng 17%. Nhưng, có 3/9 loại thu đạt dự toán năm thấp là phí - lệ phí đạt 65%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 67%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 70%...
 
Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 9 tháng 2018 trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi, do tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng, ổn định, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; ngành Thuế chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển KT-XH, dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2018, đôn đốc thu nộp, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, điều tra khảo sát hộ kinh doanh trên toàn tỉnh, phân bổ lộ trình thu ngân sách cụ thể cho từng tháng – quý, thực hiện có hiệu quả các Đề án của UBND tỉnh đã ban hành...
 
Tuy nhiên, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác đánh giá, phân tích để dự báo tình hình thu trong từng thời điểm có lúc chưa sát thực tế; tình trạng nợ đọng thuế, dây dưa vẫn còn kéo dài, tổng số nợ thuế tăng so cùng kỳ và so với 31/12/2017; công tác thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng thất thu về số lượng người nộp thuế và số thuế phát sinh phải nộp, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
 
Quý IV/2018, cả tỉnh phấn đấu thu NSNN vượt 5%, tức khoảng 1.400 tỷ đồng NSNN, riêng ngành thuế là 1.100 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu vượt dự toán thu NSNN năm 2018, một số giải pháp được ngành Thuế đề ra, gồm: tăng cường công tác điều hành thu ngân sách một cách hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng nợ đọng, thất thu thuế, nâng tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước; triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý, điều hành thu NSNN; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đánh giá, phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng/giảm nguồn thu; phối hợp với các ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và UBND huyện, thành phố chỉ đạo thu các khoản thu từ đất nhà, thu khác ngân sách, đôn đốc tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bao gồm cả số nợ năm trước và số phát sinh phải nộp; triển khai công tác xét khen thưởng thành tích chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN đối tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018…
 
LÊ HOA
,
.