Sản xuất hơn 500 ngàn tấm alumin quy đổi
Cập nhật lúc 14:06, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 9 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã sản xuất hơn 508 ngàn tấn alumin quy đổi. Sản lượng tiêu thụ từ đầu năm đến nay đạt hơn 464 ngàn tấn alumin, đem lại doanh thu hơn 2.153 tỷ đồng. Đây là năm thứ 8 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng tiếp quản và vận hành tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dây chuyền công nghệ để nâng công suất lên 700 ngàn tấn alumin quy đổi/ năm (công suất thiết kế là 650 ngàn tấn alumin/ năm). Trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 2.847 tỷ đồng và duy trì mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,8 triệu đồng/tháng. Hiện tại, bênh cạnh công tác giải phóng mặt bằng cho việc khai thác mỏ giai đoạn 5 năm tiếp theo (2021 - 2025), Công ty cũng chú trọng bảo đảm mục tiêu an toàn sản xuất và không để xảy ra sự cố về môi trường.
 
Thư cảm ơn của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng nhân kỷ niệm 8 nằm thành lập
Thư cảm ơn của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng nhân kỷ niệm 8 nằm thành lập

 

Trong năm 2018, công xuất của Nhà máy alumin sẽ được nâng lên 700 ngàn tấn alumin quy đổi
Trong năm 2018, công xuất của Nhà máy alumin sẽ được nâng lên 700 ngàn tấn alumin quy đổi
 
ĐÔNG ANH 
,
.