SỔ TAY
Ðổi thay Ka Ðơn
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)
Nếu trước đây, Ka Đơn - nơi cư trú của đồng bào Churu, K’Ho, Chill vốn là vùng đất nghèo của huyện Đơn Dương, thu nhập bình quân đầu người thấp (năm 2010: 8 triệu đồng/người/năm), người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thì đến nay với việc xây dựng nông thôn mới, kinh tế người dân phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao.
 
Hiện nay, xã Ka Đơn có 10 thôn (trong đó có 5 thôn người Kinh, 5 thôn đồng bào dân tộc thiểu số) với tổng diện tích tự nhiên là 3,712 km2, dân số hiện nay có 9.400 người, trong đó hơn 54% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,62% (giảm 0,78% so với năm 2016 là 5,4%) trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 0,25% còn 5,46%. 
 
Mặt khác, người dân trong xã đã thực hiện chuyển đổi 193 ha diện tích cây lúa cho năng suất thấp sang canh tác cây rau thương phẩm, nâng tổng diện tích canh tác cây rau thương phẩm trên toàn xã đến nay là 1.319 ha với sản lượng trung bình đạt 40 tấn/ha. Hiện nay, trên toàn xã có trên 117 ha nhà lưới, 95 ha tưới nhỏ giọt, 9 ha nhà kính, hơn 1.220 ha phủ màng nông nghiệp, tưới phun tự động 970 ha. Ngoài canh tác cây rau thương phẩm, bà con nhân dân còn trồng một số loại cây khác như: cà phê robusta, chuối, mắc ca và trồng hoa nhà kính.
 
Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Lưu Tấn Huệ ghi nhận: Sự phấn đấu của Ka Đơn đã được hồi đáp khi xã được công nhận là xã nông thôn mới năm 2014. Không chỉ dừng lại ở đó, hiện nay, Ka Đơn tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Đến vùng đất cách mạng Ka Đơn hôm nay sẽ thấy những ngôi trường được xây dựng khang trang, những con đường bê tông trải dài nối liền thôn xóm, điện thắp sáng khắp nơi... cuộc sống của người dân Ka Đơn thực sự đổi thay. Đời sống phát triển, bà con tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
THU DUNG
,
.