Ðạ Tẻh chuyển đổi gần 1.480 ha đất lúa
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)
Ước cả năm 2018, huyện Đạ Tẻh chuyển đổi gần 1.480 ha đất lúa sang trồng các loại cây trồng khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. 
 
Trong đó, vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018, huyện Đạ Tẻh chuyển đổi gần 1.130 ha đất lúa sang trồng bắp (gần 900 ha), dưa hấu, rau màu (hơn 200 ha), dâu tằm (hơn 30 ha). 
 
Còn vụ hè thu và vụ mùa trong năm 2018, huyện Đạ Tẻh chuyển đổi 350 ha đất lúa sang trồng bắp và dâu tằm. 
 
Đặc biệt, với mô hình chuyển đổi chuyên canh 3 vụ lúa thành 2 vụ lúa cộng 1 vụ bắp trong năm 2018 đã hạn chế các loại sâu bệnh thường xuyên gây hại cây lúa như lùn xoắn lá, rầy nâu.., đồng thời tiết kiệm nước tưới từ các công trình thủy lợi. 
 
Dự kiến vụ Đông Xuân 2018 - 2019, huyện Đạ Tẻh tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.150 ha đất lúa 3 vụ sang trồng 2 vụ lúa với 1 vụ bắp trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh và 5 xã: An Nhơn, Đạ Kho, Triệu Hải, Quốc Oai và Hương Lâm.
 
VŨ VĂN
,
.